Over ons

Koorleiding

Onze dirigent is Ita Hijmans

Ita Hijmans, speler en artistiek leider van Aventure, ensemble voor middeleeuwse muziek, onderzoeker, blokfluitdocent en ensemblecoach, studeerde blokfluit en specialiseerde zich in muziek van vóór 1600 aan de Schola Cantorum Basiliensis (CH).

Zij voert met Aventure laatmiddeleeuwse muziek uit; doet het onderzoek en programmering voor het ensemble; verzorgt workshops, zomerscholen en symposia. Bovenal is zij een gedreven musicus en docent die wie dan ook wil enthousiasmeren voor (laatmiddeleeuwse) muziek.
www.aventure-ensemble.nl

 

Bestuur (zie ook tabblad Contact)

Het bestuur bestaat uit de volgende koorleden:

Voorzitter: Theo Wubs

Secretaris: Madeleine Chabot

Penningmeester: Judith Heeres

Bestuursleden: Tom Bruyn en Helen Howard

 

Contributie

De contributie bedraagt €17 per maand.

Dit is inclusief de bijdrage aan de korenbonden BvZ-NH en LOPRZ, alsmede de bijdrage aan de Femu.

Contributie wordt vooraf betaald.

Dit kan naar keuze: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar.

 

Het rekeningnummer is: IBAN nr: NL72 INGB 0007 4979 88

T.n.v. Fiejesta, Amsterdam

 

Kamer van Koophandel

Fiejesta staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

onder nummer: 40538796

 

Fiejesta is aangesloten bij de Bond van Zangkoren in Noord-Holland (BvZ-NH), die op haar beurt weer is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden (LOPRZ). Hierdoor profiteert het koor van alle mogelijke subsidieregelingen en andere voordelen.