Odensehuis en donateurs

Stichting Odensehuis

Informatie- en ontmoetingscentrum

Het Odensehuis is een informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun naasten in Amsterdam en omgeving.

Het Odensehuis laat zien dat mensen met dementie niet afgeschreven zijn. We komen op voor onszelf en onze lotgenoten. We geven onze antwoorden op vragen die mensen met dementie en hun partners/mantelverzorgers bezighouden.

We geven informatie aan professionals over onze mogelijkheden en onze behoeften.

We ondersteunen elkaar en organiseren samen de activiteiten die we zinvol en plezierig vinden. We doen het op onze manier.

 

Wie zijn wij?

We zijn een groep bestaande uit mensen met beginnende dementie, hun partners, familie, vrienden en geïnteresseerde vrijwilligers die regelmatig in het Odensehuis bij elkaar komt.

 

Kijk op de website www.odensehuis.nl voor uitgebreide informatie.

 

Voor informatie: Tel. 020-3374244 of Email: coordinator@odensehuis.nl

 

Donateurs

U kunt geheel vrijwillig donateur worden van het gezellige, gemengde Fiejesta koor.

Door minimaal €15 over te maken op ING rekening: IBAN nr. NL72 INGB 0007 4979 88 t.n.v. Fiejesta, Amsterdam steunt u ons financieel en verzekert u zichzelf van een gratis toegangskaart op ons volgend concert.